رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری جلسه بررسی همکاری های آتی بین دانشگاه سجاد و علوم پزشکی وارستگان

روابط عمومی
-18
چهارشنبه، ۲۳ مهر ۹۹

جلسه مشترک جهت بررسی همکاری های آتی بین دانشگاه سجاد و علوم پزشکی وارستگان

در چهارشنبه تاریخ ۱۶مهرماه ۱۳۹۹ ساعت۱۲ در اتاق شورا دانشگاه سجاد جلسه‌‌ای جهت بررسی همکاری‌های آتی بین دانشگاه سجاد و علوم پزشکی وارستگان با حضور آقای دکتر حائریان ریاست محترم دانشگاه سجاد، خانم دکتر رجائی عضو هیأت علمی و مدیریت محترم روابط عمومی و بین الملل، آقای دکتر رضایی نیک عضو هیأت علمی و معاونت پژوهشی، آقای دکتر بختیاری عضو هیأت علمی و مدیرگروه دانشکده کامپیوتر، آقای دکتر کفایی عضو هیأت علمی و معاونت دانشجویی و فرهنگی، خانم دکتر روانشاد عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه سجاد وآقای دکتر جهانگیر ریاست محترم مرکز موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، آقای دکتر مظاهری عضو هیأت علمی و مدیر گروه فناوری اطلاعات و سلامت، خانم دکترمقبلی عضو هیأت علمی و مسئول فعالیت‌های دانشجویی گروه فناوری اطلاعات و سلامت، خانم دکتر پزشکی معاونت پژوهش و فناوری، خانم دکتر کیفی عضو هیأت علمی و مسئول نظارت بر آزمایشگاه‌ها خانم دکتر حسن زاده عضو هیأت علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی از موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

روابط عمومی