رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری، دانشجوی دکتری مخابرات دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه سجاد

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۲۹ آبان ۰۲

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مهندس بتول فرقانی دانشجوی دکتری مخابرات دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه سجاد با موضوع «رویکردی تنسوری برای حذف هم‌زمان تداخل‌های بین کانالی و بین نمادی در کانال‌های چند آنتنی فرکانس ‌گزین» با موفقیت برگزار گردید.

استاد راهنمای ایشان دکتر ایمان احدی اخلاقی، اساتید دفاع خارجی دکتر عابد هدتنی و دکتر حسین خوشبین از دانشگاه فردوسی مشهد و اساتید دفاع داخلی دکتر امیرمسعود امینیان مدرس و دکتر غزاله سربیش‌ئی بودند.

این موفقیت را به دکتر بتول فرقانی و استاد راهنمای ایشان تبریک می‌گوییم.

1

روابط عمومی