رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه سجاد

چهارشنبه، ۸ مرداد ۹۹

جلسه هیئت امنای دانشگاه سجاد در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۹ با حضور کلیه­ ی اعضا در محل اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که آقای دکتر سعدان زکایی (نماینده محترم وزیر علوم و رئیس دفتر نظارت و ارزیابی وزارت عتف) و آقای دکتر محمدصادق براتی (نماینده محترم استاندار خراسان رضوی و معاون محترم هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری) حضور داشتند و پیشنهادات و دستور کارهای مطرح شده در جهت پیشبرد اهداف و دستاوردهای دانشگاه سجاد توسط اعضای هیئت امناء مصوب شد.