رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی سجاد با حضور اعضاء و نمایندگان محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری خراسان رضوی

جلسه هیات امنای دانشگاه صنعتی سجاد در صبح روز سه شنبه ۹۶/۷/۱۱ با حضور اعضاء و نمایندگان محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استانداری خراسان رضوی در محل دانشگاه برگزار شد.