رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری مجازی دروس عملی

یکشنبه، ۸ تیر ۹۹

یادآوری می شود دروس عملی براساس اعلام نظر اساتید و تایید دانشکده ها به شکل مجازی در حال برگزاری است. ادامه این دروس، بعد از امتحانات براساس وضعیت بیماری در شهر مشهد مجازی یا حضوری برگزار خواهد شد.