رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری مسابقه تنیس روی‌ میز به‌مناسبت هفته تربیت بدنی

به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش یک دوره مسابقه تنیس روی‌میز در دو بخش دختران و پسران به تفکیک برگزار می‌گردد.
دانشجویان جهت نام‌نویسی و هماهنگی در روزهای یکشنبه ، سه‌شنبه ، پنجشنبه صبح به تربیت‌بدنی دانشگاه مراجعه نمایند.

             تربیت‌بدنی دانشگاه صنعتی سجاد