رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تاریخ و مدارک ثبت‌نام دانشجويان كارشناسی ناپيوسته ورودی سال تحصيلی ۱۳۹۶


 
روز و تاریخ ثبت نام
يكشنبه ۱۳۹۶/۷/۲
 دوشنبه ۱۳۹۶/۷/۳
 
مداركي كه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته لازم است ارائه نمايند :
 ۱-اصل و كپي مدرك كارداني (فوق ديپلم) مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري
         تبصره مهم :  پذيرفته شدگاني كه به هر دليل قادربه ارائه اصل مدرك كارداني (فوق ديپلم)  نمي باشند،لازم است اصل گواهي تائيد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش   عالي محل اخذ كارداني (فوق ديپلم) مبني بر فراغت از تحصيل ارائه نماید (معدل و تاریخ فارغ التحصیلی باید در گواهی قید گردد)
۲- اصل شناسنامه و كارت ملي + دو سري  كپي از تمام صفحات آن
۳-شش قطعه عكس تمام رخ با زمينه روشن وپشت نويسي شده ۴ * ۳ تهيه شده در سال جاري (پشت نويسي: نام ، نام خانوادگي ،نام پدروشماره شناسنامه)
۴-مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را براي ثبت نام مشخص كند (براي آقايان )**
**:مدارك مورد نياز براي نظام وظيفه (آقايان ):
۱-۴ كارت پايان خدمت ( اصل و کپي )
۲-۴ كارت معافيت تكفل يا پزشكي دائم و يا كارت معافيت دايم( اصل و کپي )
۳-۴ فارغ التحصيل سال جاري درفرجه ا ساله  (با برگ اعلام اتمام معافيت  و دو کپي از آن )
۴-۴ داشتن برگ اعزام آماده به خدمت بدون مهر غيبت (اصل و دو کپي )
۵-۴ دانشجوي سال آخر كه تا تاريخ ۱۳۹۶/۶/۳۱فارغ التحصيل مي شود.
۶-۴ پرسنل شاغل رسمي نيروهاي نظامي وانتظامي با ارائه گواهي موافقت ازيگان مربوط 
متعهدين وزارتخانه ها و سازمانها كه پس از انجام تعهد از خدمت معاف مي باشند ، با ارائه موافقت نامه و گواهي انفكاك از خدمت از بالاترين مقام سازمان
 ۵-ريزنمرات دوره كارداني تائيد شده توسط دانشگاه مربوطه
۶-فيش واريزي مبلغ شهريه نيمسال اول ۱۳۹۶۱۳۹۷ به طور علي الحساب (لازم است با مراجعه به دانشگاه شناسه واریز که اختصاص به دانشجو دارد دریافت شود)