رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تشکیل کلاس‌های حضوری

معاونت آموزشی
-18
چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۰۱

مکان تشکیل کلاس‌های حضوری روز چهارشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت و پنجشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت به شرح زیر می‌باشد:

چهارشنبه (فرد)

پنجشنبه (فرد)

معاونت آموزشی