رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تعطیلی سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

دبیرخانه کنفرانس
-18
سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۹۹

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، سایت کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ / ۸ ۰/ ۱۳۹۹ تعطیل می‌باشد.

دبیرخانه کنفرانس