رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تعیین اولویت شاخه تخصصی

قابل توجه دانشجویان مهندسی برق ورودی ۹۵ و مهندسی پزشکی ورودی ۹۶

امکان تعیین الویت شاخه تخصصی در پورتال دانشجویی فعال شده است.
دانشجویان موظفند حداکثر تا تاریخ ۲۲ تیر ماه با مراجعه به پورتال خود نسبت به انتخاب الویت مورد نظرشان اقدام نمایند.
 

                                                                                                 رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی