رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تعیین اولویت شاخه تخصصی

امکان تعیین اولویت شاخه تخصصی دو رشته مهندسی برق (ورودی ۹۶) و مهندسی پزشکی (ورودی ۹۷) در پورتال دانشجویی فعال شده است. دانشجویان موظفند حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیر ماه با مراجعه به پورتال خود نسبت به انتخاب اولویت مورد نظرشان اقدام نمایند.

رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی