رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تقاضای میهمانی و انتقالی به سایر دانشگاه‌ها

با استناد به آئین‌نامه میهمانی و انتقال وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۴۱/۳/۸۸۴۴۱ مورخ ۲۰/۳/۹۲، تقاضای میهمانی و انتقال برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ صرفاً از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) به آدرس https://portal.saorg.ir طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی آن سازمان قابل بررسی و انجام می‌باشد.