رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

معاونت آموزشی
-18
چهارشنبه، ۱۲ مرداد ۰۱

براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ ۹ / ۵ / ۱۴۰۱، تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به صورت زیر اعلام می‌گردد.


لازم به ذکر است براساس شرایط کنونی کلیه کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳
شروع کلاس ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۳
حذف درس از ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ساعت ۲۳
شروع کلاس ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳
حذف درس از ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۲/۰۳/۰۶لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۲/۰۳/۲۲لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

معاونت آموزشی