رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

معاونت آموزشی
-18
یکشنبه، ۲۲ بهمن ۰۲

پیرو مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ ۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۲ تقویم تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام می‌گردد.

نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
شروع کلاس ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
حذف درس از ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت اخذ مجوز جلسه دفاع پایان نامه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
معاونت آموزشی