رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تكميل اطلاعات دانشجويان تحت حمايت سازمان بهزيستی و كميته امداد امام (ره)

از دانشجويان محترمی كه تحت حمايت سازمان بهزيستی و نيز كميته امداد امام (ره) هستند تقاضا می‌شود جهت تكميل اطلاعات به امور دانشجويی مراجعه نمایند.