رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تلفیق علم و عمل برای سربلندی ایران

روابط عمومی
-18
چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۰۱

حمایت دانشگاه سجاد و مرکز تحقیقات سجاد از مهندس محمد علی چمنیان و دکتر اشکناز اورعی میرزمانی در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

تجربه و جوانی را در هم آمیخته و زن و مرد در کنار هم ایران را می‌سازیم

چمنیان

اورعی

روابط عمومی