رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمديد ثبت نام از نمايندگان انتخابات انجمن علمی

دانشجويانی كه تقاضای نمايندگی در رشته‌های تحصيلی زير را دارند خواهشمند است جهت ثبت نام از تاريخ ۹۸/۱/۲۶الی ۹۸/۱/۲۸در ساعات اداری به دفتر امور فرنگی مراجعه فرمايند.

  • مهندسی برق
  • مهندسی كامپيوتر
  • مهندسی معماری
  • مهندسی صنايع