رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمدید مهلت حذف ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۹

پیرو درخواستهای متعدد دانشجویان، امکان درخواست حذف ترم تا تاریخ سه شنبه ۱۳ خرداد تمدید گردید. دانشجویانی که تمایل به حذف ترم دارند، درخواست خود را بصورت کتبی و در قالب فرمی که برای همین منظور تدوین شده است به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهند. درخواستها جهت تصمیم گیری در خصوص امکان برگشت شهریه متغیر به کمیته مالی دانشگاه ارجاع داده می شود و در صورت موافقت، کلیه دروس انتخاب واحد شده حذف و مرخصی ثبت خواهد شد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه