رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمدید مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی
-18
دوشنبه، ۲۰ بهمن ۹۹

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به تقاضای دانشجویان کارشناسی ارشد مبنی بر تمدید مهلت دفاع از پایان نامه، شورای آموزشی دانشگاه به منظور مساعدت با دانشجویان مهلت زیر را مصوب نمود:

- آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از طریق پورتال پویا: ۱۰ اسفند (دقت شود که طی شدن مراحل مجوز چند روز زمان نیاز دارد و همچنین در زمان ثبت درخواست باید گزارش پایان نامه مورد تایید استاد راهنما بوده و همانندجویی نیز شده باشد)

- آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه: ۱۵ اسفند

در صورت امکان دفاع تا قبل از تاریخ‌های فوق، نیازی به انتخاب واحد در نیمسال دوم نیست. لیکن دانشجویانی که نمی‌توانند در مهلت فوق دفاع کنند می‌بایست واحد تمدید پایان نامه را انتخاب واحد نمایند.

معاونت آموزشی