رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمدید مهلت فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳-۱۴۰۲

معاونت آموزشی
-18
دوشنبه، ۱۳ شهریور ۰۲

دانشگاه سجاد بر اساس دستورالعمل اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته‌های کارشناسی ارشد دایر خود بر اساس اطلاعیه پیوست، از تمام دانشگاه‌ها و موسسات تابع وزارت علوم بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد. متقاضیان می‌توانند فرم پیوست شماره یک را توسط دانشگاه خود تکمیل و به همراه سایر مدارکی که در اطلاعیه اعلام شده است به آدرس پست الکترونیکی

vp.educ.sadjad@gmail.com

ارسال نمایند.

لیست دانشجویان واجد شرایط کارشناسی پیوسته ورودی ۱۳۹۸ که تا پایان نیمسال ششم دارای حداقل ۱۰۵ واحد پذیرفته شده و جزء ۲۰ درصد برتر باشند (در صورت عدم تکمیل ظرفیت، پذیرش دانشجویان دانشگاه سجاد که جزء ۳۰ درصد برتر باشند نیز قابل بررسی است)، به شرح پیوست زیر می‌باشد. متقاضیان باید تا ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شوند. مهلت ارسال درخواست نیز تا تاریخ ۱۸ شهریور ماه می‌باشد.

اطلاعيه مهم پذيرش بدون آزمون

فرم شماره يك

ليست دانشجويان

معاونت آموزشی