رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تکمیل اطلاعات دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی

از دانشجویانی که تحت حمایت سازمان بهزیستی و نیز کمیته امداد امام (ره) هستند تقاضا می شود جهت تکمیل اطلاعات به امور دانشجویی مراجعه نمایید.