رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جذب نیروی دانشجو برای برگزاری اردوی علمی نوروزی (ویژه دانش آموزان)

اردوی علمی نوروزی دانش آموزان از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ لغایت ۱۶ فروردین ۹۸ در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می گردد. دانشجویان محترم می توانند در صورت تمایل به همکاری جهت برگزاری هر چه بهتر این طرح، با مراجعه به آدرس زیر نسبت به تکمیل مشخصات خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که بازه ی برگزاری طرح در دو شیفت کاری، از ۷ الی ۱۶ و از ۱۵:۳۰ الی ۲۴ می باشد.

 فرم ثبت نام برای همکاری