رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جشن باستانی مهرگان فرخنده باد

روابط عمومی
-18
چهارشنبه، ۱۴ مهر ۰۰

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان


مهر بفزای‌‌ ای نگار ماه چهر مهربان

مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر


مهربانی به روز مهر و جشن مهرگان

این جشن فرخنده و زیبا در گذشته میان ایرانیان مقامی بسیار ارجمند در حد نوروز داشت و همانگونه که ایرانیان نوروز را به واسطه پایان سرما و آغاز بهار جشن می‌گیرند مهرگان را نیز در نیمه سال و با پایان فصل گرما و شروع سرما جشن می‌گرفتند. فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت‌هایی است که به انسان ارزانی داشته و استوار کردن دوستی‌ها و مهرورزی میان انسان‌هاست.

پیروزی داریوش بزرگ بر گئومات مغ غاصب که به ادعای کتیبه بیستون، بر مردم ستم کرده و مال آن‌ها را ستانده و نیایشگاه‌ها را ویران کرده بود، باعث شد تا بنا بر داستان کهن ضحاک و فریدون، پیروزی نیکی بر بدی در این تاریخ روایت شده و زان پس مهرگان را روز پیروزی کاوه آهنگر و بر تخت نشستن فریدون شاه بنامند.

روابط عمومی