رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه توجيهی گروه سنجش علم برای كادر اجرايی اردوی علمی نوروزی

آموزشگاه سنجش علم، در نظر دارد يك دوره اردو علمي نوروزی در محل دانشگاه صنعتي سجاد برگزار ‌كند. اين آموزشگاه قصد دارد از بين دانشجويان دانشگاه نيروی اجرايی اين طرح را انتخاب نمايد. بدين منظور روز چهارشنبه ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵ در سالن آمفی تئاتر جلسه توجيهی جهت آشنايی دانشجويان با وظايف نيروی اجرايی اين طرح برگزار میگردد. از كليه دانشجويانی كه در سايت دانشگاه فرايند ثبت‌نام (جذب نيرو) خود را تكميل نموده‌اند، دعوت می شود در زمان مشخص‌شده در محل جلسه حضور پيدا كنند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد