رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه توجیهی مجازی کار آموزی تابستان ۱۳۹۹: چالش‌ها، فرصت‌ها و فرآیند اجرایی

جلسه توجیهی مجازی کار آموزی تابستان ۱۳۹۹ (چالش‌ها، فرصت‌ها و فرآیند اجرایی) دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰ با حضور معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مسئولین دانشکده‌ها و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد برگزار میگردد. 

حضور تمام دانشجویانی که قصد انتخاب کارآموزی در تابستان ۱۳۹۹ را دارند در جلسه  الزامی  است.  به سایر دانشجویان نیز توصیه می شود در جلسه شرکت نمایند. 

کارآموزی