رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه مشترک مسئولین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و دانشگاه صنعتی سجاد

سه‌شنبه، ۱۵ بهمن ۹۸

به گزارش روابط عمومی، دانشگاه صنعتی سجاد در روز سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸ افتخار میزبانی مسئولین شرکت برق، آقایان مهندس سعیدی؛ مدیرعامل، مهندس پورباقر؛ معاون مهندسی، مهندس فیاض؛ معاون برنامه ریزی و تحقیقات، مهندس مشکینی؛ معاون بهره‌برداری و نگهداشت، مهندس علیشاهی؛ مدیر دفتر تحقیقات، مهندس کاشی؛ مدیر روابط عمومی، مهندس حشمتی؛ مدیر دفتر دارایی های فیزیکی را داشت. در ابتدا آقای دکتر حائریان، ریاست محترم دانشگاه صنعتی سجاد ضمن خوش آمدگویی راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات کشور را ارتباط دانشگاه و صنعت اعلام کردند و پس از آن آقای مهندس سعیدی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد آمادگی هر نوع همکاری با دانشگاه را اعلام داشتند. در ادامه آقایان دکتر رضایی نیک، معاون پژوهشی دانشگاه؛ دکتر قاینی، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر گلمکانی مدیرعامل مرکز تحقیقات توانمندی های دانشگاه را ارائه نموده و در پایان به منظور همکاری های مشترک در حوزه پژوهشی، کارآموزی و پایان نامه های دانشجویی تفاهمی صورت گرفت.

بازدید شرکت برق