رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه همفکری با اساتید و اعضای هیات علمی

روابط عمومی
-18
شنبه، ۱۴ آبان ۰۱

این جلسه در خصوص افزایش کیفیت و بهره‌برداری در مورد مسائل آموزشی در تاریخ ۱۲ آبان تشکیل شد. در این جلسه اساتید نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با مسائل پیش آمده بیان کردند.
در انتهای جلسه راه‌اندازی سامانه حضور و غیاب به اطلاع اساتید رسید. اساتید می‌توانند وضعیت حضور و غیاب دانشجویان را در سامانه درج کنند و دانشجویان نیز می‌توانند وضعیت حضور و غیاب خود را از طریق این سامانه مشاهده نمایند.

روابط عمومی