رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جواهرانه

1

اطلاعیه 
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان جواهرانه و با موضوعات فرهنگی و اجتماعی
شروع  برگزاری نمایشگاه ازتاریخ ۹۷/۳/۵ به مدت یک هفته در همکف ساختمان شماره ۲ می باشد.
ضمنا در تاریخهای ۶ و ۹۷/۳/۸ جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان ، کارشناس حوزه و دانشگاه از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳ حضور خواهند داشت .

حوزه دانشجویی و فرهنگی