رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف و اضافه موارد خاص

 

موارد خاص تنها شامل دانشجويان ذيل می‌شود و با درخواست ساير دانشجويان مخالفت خواهد شد:

  • دانشجويان معدل الف که مايل هستند بيش از ۲۰(بيست) واحد اخذ کنند.
  • دانشجويانی که واحد‌های درسی باقيمانده (اعم از پروژه و کارآموزی) آن‌ها کمتر از ۲۴(بيست و چهار) واحد بوده و مايل هستند با اخذ تمام اين واحد‌ها در نيمسال جاري فارغ‌التحصيل گردند.
  • دانشجويانی که مايل هستند از سایر دانشکده ها  (با تأييد مدير محترم گروه مربوطه) و يا مقطع کارشناسی ارشد (با تأييد استاد محترم درس) به عنوان درس اختياری اخذ کنند.
  • دانشجويانی که به دليل محدوديت‌هايی که در آنها مسؤول نمی‌باشند، تابحال کمتر از ۱۴(چهارده) واحد اخذ کرده‌اند.

  • دانشجويانی که مشمول موارد ذکر شده می باشند، لازم است فرم درخواست تغيير برنامه درسی موارد خاص را از انتشارات تهيه کرده و به طور کامل تکميل کنند و از ساعت ۸روز شنبه ۹۷/۱۲/۴و حداکثر تا ساعت ۱۴روز دوشنبه۹۷/۱۲/۶به کارشناسان دانشکده یا مدیر گروه خود تحويل نمايند. درخواست‌هايی که پس از موعد ذکر شده تحويل داده شود، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
  • لازم است دانشجويان عزيز برای دريافت نتيجه درخواست خود و ارائه آن به اداره آموزش (در صورت موافقت) به دفتر دانشکده یا مکانی که دانشکده تعیین می­کند، مراجعه نمايند.
  • در تغييرات درخواستی لازم است تمام قوانين آموزشی اعم از پيش‌نيازی و هم‌نيازی، سقف واحد مجاز، عدم تداخل و ... رعايت شود. مسؤوليت عدم رعايت اين قوانين تماماً بر عهده دانشجو میباشد. البته لازم به ذکر است، دانشجويان عزيز در نيمسال آخر مي‌توانند دروس پيش‌نياز را به صورت هم‌نياز اخذ کنند.
  • دانشجویان موارد خاص مشمول بند ۱ تنها يك بار می‌توانند با تکميل فرم مذکور، درخواست تغيير در برنامه خود را به گروه ارائه دهد.
  • تغيير گروه درس امكان‌پذير نمی‌باشد.
  • در صورت عدم تکميل فرم به طور کامل (به عنوان مثال: وارد نكردن كد درس و گروه) به درخواست مطرح شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.