رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حذف و اضافه موارد خاص

 

موارد خاص تنها شامل دانشجویان ذیل می‌شود و با درخواست سایر دانشجویان مخالفت خواهد شد:

  • دانشجویان معدل الف که مایل هستند بیش از ۲۰ (بیست) واحد اخذ کنند.
  • دانشجویانی که واحدهای درسی باقیمانده (اعم از پروژه و کارآموزی) آن‌ها کمتر از ۲۴ (بیست و چهار) واحد بوده و مایل هستند با اخذ تمام این واحدها در نیمسال جاری فارغ‌التحصیل گردند.
  • دانشجویانی که مایل هستند از سایر دانشکده‌ها (با تأیید مدیر محترم گروه مربوطه) و یا مقطع کارشناسی‌ارشد (با تأیید استاد محترم درس) به عنوان درس اختیاری اخذ کنند.
  • دانشجویانی که به دلیل محدودیت‌هایی که در آنها مسؤول نمی‌باشند، تابحال کمتر از ۱۴ (چهارده) واحد اخذ کرده‌اند.
دانشجویانی که مشمول موارد ذکر شده می‌باشند، لازم است فرم درخواست تغییر برنامه درسی موارد خاص را از انتشارات تهیه کرده و به طور کامل تکمیل کنند و از ساعت ۸ روز شنبه ۹۸/۱۲/۰۳ و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۸/۱۲/۰۵ به کارشناسان دانشکده یا مدیر گروه خود تحویل نمایند. درخواست‌هایی که پس از موعد ذکر شده تحویل داده شود، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 
لازم است دانشجویان عزیز برای دریافت نتیجه درخواست خود و ارائه آن به اداره آموزش (در صورت موافقت) به دفتر دانشکده یا مکانی که دانشکده تعیین می­کند، مراجعه نمایند.

در تغییرات درخواستی لازم است تمام قوانین آموزشی اعم از پیش‌نیازی و هم‌نیازی، سقف واحد مجاز، عدم تداخل و… رعایت شود. مسؤولیت عدم رعایت این قوانین تماماً بر عهده دانشجو می‌باشد. البته لازم به ذکر است، دانشجویان عزیز در نیمسال آخر می‌توانند دروس پیش‌نیاز را به صورت هم‌نیاز اخذ کنند.

دانشجویان موارد خاص مشمول بند ۱ تنها یک بار می‌توانند با تکمیل فرم مذکور، درخواست تغییر در برنامه خود را به گروه ارائه دهد.

تغییر گروه درس امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در صورت عدم تکمیل فرم به طور کامل (به عنوان مثال: وارد نکردن کد درس و گروه) به درخواست مطرح شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.