رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حضور دانشگاه سجاد در نمایشگاه اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان

معاونت پژوهشی
-18
چهارشنبه، ۲۳ خرداد ۰۳

نمایشگاه «اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز» در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ با حضور دکتر رضائی‌نیک رئیس دانشگاه و مهندس بیات و مهندس پارسیان برگزار شده است.

دانشگاه سجاد ضمن حمایت مادی و معنوی و همچنین ارائه مقالاتی با شرکت در نمایشگاه در غرفه دانشگاه تمامی دستاوردهای پژوهشی و صنعتی دانشگاه را در معرض نمایش بازدید کنندگان قرار دادند.

معاونت پژوهشی