رفتن به محتوای اصلی

خبرها

حکم انتصاب مدیر آموزش مجازی

روابط عمومی
-18
شنبه، ۴ بهمن ۹۹

در حکمی که از سوی دکتر علی حائریان اردکانی رئیس دانشگاه سجاد صادر شد، دکتر بشرا رجائی به مدت یک سال به سمت مدیر آموزش مجازی دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با سلام و آرزوی بهروزی؛

نظر به سوابق علمی و تجربی سرکار­عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی فعلی به مدت یک سال به عنوان «مدیر آموزش مجازی دانشگاه» منصوب می­شوید.

امید آن که با اتکال به درگاه ایزد متعال در تمشیت امور موفق باشید.

روابط عمومی