رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجويان اخراجی در نیمسال اول ۹۷

دانشجويانی که در نیمسال اول ۹۷ اخراج شده اند در صورتيكه مايل به ادامه تحصيل می باشند جهت پر كردن فرم درخواست اعاده به تحصيل به اتاق ۳۰۸ واقع در طبقه سوم ساختمان یک مراجعه نمایند،پس از بررسی های لازم در صورت امکان ارسال پرونده به کمیسیون استانی جهت واريز كردن فيش به اداره آموزش مراجعه نمايند.

آموزش