رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویان شاهد و ایثارگر

از دانشجویان مشمول موارد ذیل تقاضا می‌شود با مراجعه به بنیاد شهید مشهد (انتهای خیابان کوهسنگی) و دریافت معرفی نامه جهت ارسال آن به اداره کل امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم حداکثر تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۷ به امور دانشجویی تحویل نمایند.
۱– همسر و فرزندان رزمنده (حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه)
۲– همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵٪
۳– برادران و خواهران شهدا