رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویان ورودی ۹۷ دانشکده برق

دانشجویان ورودی۹۷ و کلیه دانشجویانی که درس آشنایی با مهندسی برق را اخذ نکرده اند بایستی در ترم بهمن ۹۸-۹۷ این درس را اخذ نمایند.