رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشگاه صنعتی سجادمعرفی دانشگاه صنعتی سجاد

مراكز‌علمی، به ویژه دانشگاه‌ها محل توليد و نشر علم و جايگاه و بستر مناسب برای تبادل و تعامل افكار و نيز بهترين و مستعدترين محل انسان شدن است. این مهم با گردهم‌ آوردن دانشمندان، انديشمندان، متفكران و پژوهشگران ممکن می‌شود که با فراهم کردن ابزار و منابع آموزش و پژوهش، راه استخراج و توليد علم و ارتقای معرفت را هموار می‌كنند.
دانشگاه صنعتی سجاد فعاليت آموزشی خود را از سال ۱۳۷۴ با عنوان موسسه آموزش عالی سجاد با كسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری درمشهد آغاز كرد.
هيات موسس متشكل از اساتيد دانشگاه و نخبگان صنعتی ايران هستند.‌ دانشگاه صنعتی سجاد اولين دانشگاه در ايران است كه شروع آن با ايجاد يك مركز تحقيقات صنعتی شكل گرفته است كه اين مركز هم اينك نيز به عنوان هسته پژوهش دانشگاه فعاليت دارد.


بروشور دانشگاه ( دانلود فایل)