رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشگاه صنعتی سجاد اولین دانشگاه غیردولتی در سطح کشور که تاییدیه ارزشیابی برنامه های آموزشی مهندسی را دریافت کرده است.

یکشنبه، ۱۸ خرداد ۹۹

طی نامه دریافت شده از موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران آمده است: بررسی گزارش ارزشیابی درونی دریافت شده هر دو برنامه آموزشی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر نشان می دهد مستندات و فرم های مربوطه به طور کامل و با دقت تکمیل و ارسال شده است و هر دو برنامه آموزشی شرایط لازم برا ی ورود به مرحله ار زشیابی برونی را دارند.

همانطور که مستحضر هستید اجرای فرآیندهای ارزشیابی درونی و برونی روشی موثر و شناخته شده در جهت ارتقا و تضمین کیفیت آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی معتبر و پیش رو در دنیاست که در کشور مان ایران امری نوین است.

دکتر محمدرضا حائری یزدی رئیس هیات مدیره موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران طی این نامه بیان کردند: به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی سجاد اولین دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی در سطح کشور است که اقدام به اجرای فرآیند ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کرده است و این مهم نشان از اهمیت کیفیت آموزشی و توانایی دانش آموختگان آن دانشگاه محترم را دارد. امید است با یاری خداوند و اجرای مستمر فرآیندهای ارزشیابی مسیر موفقیت ادامه یابد.