رفتن به محتوای اصلی

خبرها

درس آشنایی با مهندسی برق

دانشجویان ورودی ۹۷ و کلیه دانشجویانی که درس آشنایی با مهندسی برق را اخذ نکرده‌اند بایستی در ترم بهمن ۹۷-۹۸ این درس را اخذ نمایند.