رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروسی که برای آخرین بار در ترم مهر ۹۸ در دانشکده برق و مهندسی پزشکی ارائه خواهد شد

قابل توجه دانشجویان مهندسی برق و مهندسی پزشکی

پیرو تصمیم کمیته برنامه‌ریزی دانشکده، دروس ذیل برای آخرین بار در ترم مهر ۹۸ ارائه خواهد شد لذا خواهشمند است برنامه‌ریزی تحصیلی خود را به گونه‌ای انجام دهید که دروس ذیل را اخذ نمایید .

۱- اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (مهندسی پزشکی ورودی های قبل ۹۶)

۲- تجهیزات عمومی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی(مهندسی پزشکی ورودی های قبل ۹۶)

۳- مخابرات آنالوگ و دیجیتال(مهندسی پزشکی ورودی‌های قبل ۹۶)

۴- آزمایشگاه سیستم‌های کنترل دیجیتال (مهندسی برق)

۵- آزمایشگاه کنترل صنعتی (مهندسی برق)

و درس زیر در ترم بهمن ارائه نمی‌شود:

سیستم‌های کنترل دیجیتال (مهندسی برق)