رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس معرفی به استاد ترم اول سال تحصیلی ۹۹- ۹۸

دوشنبه، ۱۸ آذر ۹۸

آخرين مهلت امتحان و ارسال نمره تا ۳۰ آذر خواهد بود. در اولين جلسه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص حذف درس دانشجويانی كه به موقع نمره آنها ثبت نگردد تصميم گيری خواهد شد. در صورت حذف و داشتن سنوات تحصيلی بايستی مجدد برای نيمسال دوم درس انتخاب گردد.