رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دریافت کارت دانشجویی مقطع کارشناسی گرایش های مهندسی برق و صنایع

دانشجویان مقطع کارشناسی (رشته های مهندسی برق ومهندسی صنایع)ورودی ۹۷جهت دریافت کارت دانشجویی خود به اداره آموزش مراجعه نمایند.

اداره آموزش