رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دعوت از کلیه دانشجویان و علاقمندان به مباحث تخصصی در زمینه چالشهای مدیریت پروژه

از کلیه دانشجویان علاقمند به مباحث مدیریتی دعوت می شود ساعت .۱۷:۰۰ امروز پنجشنبه در محل سالن همایش دانشگاه حضور یابند.

میزگرد تخصصی با عنوان چالش های مدیریت پروژه با ریاست آقای دکتر نی ریزی مدیر عامل شرکت توس آب و جمعی از اساتید و مدیران در حوزه مدیریت پروژه