رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد.

روابط عمومی
-18
شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۰۱

روز خلیج فارس، حفظ خاک، تاریخ، فرهنگ، مشاهیر و حقوق هر کشور بیشتر از هر حرکت سیاسی و دولتی، نیازمند تلاش و همدلی و علاقه مردم آن کشور هست. روز ملی خلیج فارس بر ملت ایران زمین تبریک و تهنیت باد.

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس

نام نامی‌‌ات همواره جاودانه است

نام نامی‌‌ات همواره بر زبان موج

جاودان‌ترین سرود عاشقانه است

1

روابط عمومی