رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دوره‌های جاری مرکز آموزش‌های آزاد

جهت ثبت‌نام دوره های فوق می‌توانيد به سايت مركز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد به نشانی http://olc.sadjad.ac.ir مراجعه نماييد. همچنين جهت ثبت‌نام حضوری می‌توانيد به دفتر مركز آموزش‌های آزاد واقع در طبقه سوم ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی سجاد خانم مهندس صاحبدادی مراجعه نماييد.