رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دومین برنامه از سری برنامه‌های راهیان پیشرفت

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۱۶ خرداد ۰۱

«دومین برنامه از سری برنامه‌های راهیان پیشرفت»

ازسری بازدیدهای مشترک با بنیاد ملی نخبگان به همراه ارائه گواهی حضور در بازدید

«رشته مهندسی صنایع»

📆 تاریخ: ۱۹خرداد ۱۴۰۱

⏰ساعت حرکت ۸:۴۵ از درب دانشگاه

📝مهلت ثبت نام: تا ساعت ۲۴ تاریخ ۱۶ خرداد ماه

ویژه دختران دانشگاه سجاد 🧕

1

روابط عمومی