رفتن به محتوای اصلی

خبرها

راهنمای کارآموزی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

معاونت پژوهشی
-18
پنج‌شنبه، ۸ مهر ۰۰

اگر در خصوص کارآموزی سوالی دارید، حتما نسبت به مطالعه این فایل اقدام نمایید.

مطالعه این فایل برای دانشجویانی که در نیمسال اول قصد انتخاب کارآموزی را دارند، الزامی است.

راهنمای کارآموزی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

صرفا دانشجویان محترمی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ فارغ التحصیل خواهند شد، می‌توانند با هماهنگی گروه مربوطه نسبت به انتخاب کارآموزی (موارد خاص) اقدام نمایند.

معاونت پژوهشی