رفتن به محتوای اصلی

خبرها

راهنمای کارآموزی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

معاونت پژوهشی
-18
چهارشنبه، ۲۴ دی ۹۹

فایل زیر به منظور آگاه سازی دانشجویان در خصوص کارآموزی و مراحل انتخاب آن در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تهیه شده است. کلیه دانشجویان محترمی که قصد انتخاب کارآموزی در نیمسال دوم دارند، لطفا نسبت به مطالعه فایل راهنما اقدام نمایند.

ضمنا در صورتیکه همچنان سوال یا ابهامی در خصوص کارآموزی دارید، میتوانید با اطلاعات تماس درج شده در فایل در ارتباط باشید.

گفتنی است انتخاب کارآموزی در نیمسال دوم صرفا برای دانشجویانی امکان پذیر است که در این نیمسال فارغ التحصیل شده و با گروه مربوطه هماهنگی نموده اند.

معاونت پژوهشی