رفتن به محتوای اصلی

خبرها

راهپیمایی روز قدس

قابل توجه همکاران محترم و دانشجویان عزیز
به منظور حمایت از مظلومین فلسطین و نیز اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری دانشگاه صنعتی سجاد در راهپیمایی روزقدس حضور فعال خواهد داشت .از دانشجویان عزیز و همکاران درخواست می شود در این راهپیمایی حضور بهم رسانید.
وعده ما ساعت ۱۰ صبح میدان بسیج
( درب ورودی شرکت برق )

 

1