رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

رعایت پیشنیازی درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه دانشجويانی كه درس برنامه‌‌سازی پيشرفته را در نيمسال جديد می‌خواهند اخذ نمايند، در صورت عدم گذراندن درس مبانی كامپيوتر و برنامه‌سازی بايد اين درس را ۲ بار اخذ كرده باشند. در صورت عدم رعايت پيش‌نيازی درس حذف خواهد شد.

برای اطلاع از اطلاعیه‌های دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات  به وب سایت دانشکده به آدرس: https://ce.sadjad.ac.ir/  مراجعه نمایید.