رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز اهدای خون، اهدای زندگی گرامی باد.

روابط عمومی
-18
شنبه، ۸ مرداد ۰۱

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی است که امید به زندگی را در افراد نیازمند به این فرآورده حیات بخش ارتقا می‌بخشد و سبب التیام روند درمانی آنان می‌شود.

1

روابط عمومی